Loading...

להזמנות צלצל 052-2611307
  נורית 2085
המסוף המבוקש והנפוץ ביותר. זאת הודות לשילוב של אמינות גבוהה במיוחד ותפעול נוח וידידותי. בעיצוב המסוף הושם דגש על נוחות מירבית למשתמש, כולל מקשים גדולים ומוארים, תצוגה ומוארת ומדפסת מהירה. ניתן להפעיל במסוף יישומי ניהול מגוונים, בהתאם לצרכי העסק.
בזכות יתרונותיו הפך המכשיר למבוקש ביותר, ומיליוני יחידות מסוגו נמכרו ברחבי העולם. בשנת 2003 נבחר המסוף על ידי הבנקים בארה"ב כטוב ביותר שקיים בשוק האמריקאי.
יתרונות נוספים
 • אמינות גבוהה
 • מקשים גדולים מוארים ונוחים לשמוש
 • מקשים לתפריטים מיוחדים
 • תפריט הפעלה בעברית בתצוגה
 • מדפסת מהירה ושקטה
 • צג גדול ומואר, לנוחות הקריאה
 • יציאת טלפון מקבילה לפעולת המכשיר
יישומים אחרים
 • שעון נוכחות
 • מחשבון
 • מכירת זמן חיוג
 • Pre Paid
 • קבלת נתוני חשבונות בנק מוגבלים
 • המסוף אידיאלי למגוון רחב מאוד של בתי עסק קמעונאיים, ובהם חנויות כלבו וסופרמרקטים, הלבשה והנעלה, בתי קולנוע ותיאטראות, מסעדות ועוד.
קטלוג
הוראות הפעלה מקוצרות

Nurit 2159

שילוב של קופה אלקטרונית רושמת עם מסוף כרטיסי אשראי.
created by kupot-nurit.co.il